Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Elektromonter Paweł Lech, NIP: 729-114-16-82, 91-071 Łódź, Ogrodowa 72, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Sprzedawca oświadcza, że przechowuje Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE znanym jako „RODO”).

3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów służy umożliwieniu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania oraz innym celom, zawartym w Regulaminie.

4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

5. Klient przekazuje swoje dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że brak danych określonych podczas procesu zakupowego może skutkować uniemożliwieniem złożenia i realizacji zamówienia Klienta.

6. Dane osobowe pozyskane od Klienta przetwarzane są w następujących
celach:

●  prowadzenia marketingu produktów Sprzedawcy

●  badania skuteczności działań marketingowych

●  badania prawidłowości funkcjonowania systemu i platformy

●  potrzeb związanych ze sprawozdawczością księgową

●  obsługi zgłoszeń i zapytań kierowanych do Sprzedawcy przez Klientów

7. W związku z realizacją procesów opisanych w punkcie 5, Sprzedawca zbiera następujące rodzaje danych:

●  podstawowe dane osobowe – przetwarzanie zapytań, udzielanie informacji (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

●  dane kontaktowe – obsługa zapytań, udzielanie informacji (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

●  dane o dostępie – badanie zainteresowania określonymi markami lub produktami (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

8. Sprzedawca zobowiązuje się do przechowywania danych Klienta możliwie najkrócej w odniesieniu do potrzeb. Część danych przechowywane w sposób ciągły na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta i powiązane z wykonywaniem usług przez niego zamówionych, np. przesyłanie newslettera.

9. Klient ma prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych na wyraźne żądanie Klienta.

11. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

12. Z powyższych uprawnień Klient może skorzystać poprzez:

Kontakt pisemny: Elektromonter Paweł Lech, NIP: 729-114-16-82, 91-071 Łódź, Ogrodowa 72

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@elektro-monter.pl

13. Administrator danych osobowych chroni je oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator przetwarza dane Klienta w sposób zgodny z zakresem zezwolenia przez Klienta oraz według wymogów prawa oraz ustawy RODO.

Polityka plików cookies

1. Strona nie zbiera danych w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

2. Pliki Cookies są danymi informatycznymi, które przechowywane będą w urządzeniu końcowym Użytkownika strony Elektromonter.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

●  dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

●  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie
ich struktury i zawartości.

5. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na Stronie Internetowej.